O nás

Cieľom združenia je výskum, podpora a rozvoj umenia v oblasti tanca, hudby, tradičnej ľudovej kultúry a remesiel v súvislosti s podporou nezávislých umelcov. Cieľom združenia je taktiež vykonávanie medziodborových výskumných aktivít, ako aj zahraničných a medzinárodných kultúrnych aktivít.

Cieľom združenia je aj podpora a rozvoj tradičnej remeselnej výroby a prezentácia zahraničnej kultúry a umenia na Slovensku a v zahraničí. Podpora dlhodobej časopiseckej odbornej a kritickej reflexie umenia.